Engineering

EKAL is een onafhankelijk ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in funderingen. Alle engineers zijn expert op het gebied van het berekenen en tekenen van onderbouw, heien, funderingen, beschoeiingen, tijdelijke keringen, damwandkuipen en kademuren. Ze zijn voortdurend bezig met hun ontwikkeling voor verbreding en verdieping van kennis. Denk aan doorontwikkeling op het gebied van berekeningen van het grondmechanisch draagvermogen of het doorrekenen van funderingsconstructies. Hierdoor levert EKAL blijvend concrete en nauwkeurige funderingsadviezen.

De engineers van EKAL zijn expert op het gebied van het berekenen en tekenen van onderbouw, funderingen, beschoeiingen, tijdelijke keringen, damwandkuipen en kademuren.

Voordelen van engineering:

  • Gericht op ontwikkeling en doorontwikkeling van hightech.
  • Specialistische kennis van ervaren engineers.
  • Nauwkeurige berekeningen en helder, betrouwbaar advies.
  • Goede prijs-kwaliteitverhouding.
Wilt u meer informatie over engineering?

Neem contact met ons op per e-mail of telefoon (+31 (0)184 – 64 91 64).

Offerte aanvragen